GRATIS TILMELDING

12 OPLÆGSHOLDERE

2 DAGE

UC SYD og Syddansk Musikkonservatorium inviterer til musikpædagogisk konference ”Musikalsk læring på tværs” d. 4. og 5. januar i Esbjerg.


Konferencen henvender sig til musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO, undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser, musikere i det hele taget og andre med interesse.

UC SYD og SDMK ønsker med konferencen at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen.

Følgende spørgsmål er centrale på konferencen:

 • Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
 • Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
 • Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
 • Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
 • Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

‘Musikalsk læring på tværs’ er støttet af Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond.

UC Syd og Syddansk Musikkonservatorium inviterer til musikpædagogisk konference, ”Musikalsk læring på tværs”. 

Målgruppe
Konferencens målgruppe er musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO, undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser, musikere i det hele taget og andre med interesse.

Formål
Det er konferencens grundlæggende antagelse, at musikundervisning er vigtig for et barns udvikling og æstetiske dannelse, og at det nu er tid til, at den praktisk-musiske dagsorden taler med en større vægt i skolen såvel som i samfundet som helhed.

Konferencens formål er derfor at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen. Nedenstående spørgsmål er centrale på konferencen:

 • Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
 • Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
 • Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
 • Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
 • Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

Indhold
Indholdet har den første dag fokus på muligheder i den åbne skole og samarbejde på tværs, mens den anden dag giver et blik på den undervisende kunstner og dennes muligheder for at omsætte kunstneriske oplevelser til læring. Indholdet får en stærk, bevægende og appellerende praktisk dimension og vi vil få præsenteret en række workshops som eksempler på fremragende læringsmiljøer. Ligeledes præsenteres vi for ny viden på feltet ved en række oplægsholdere. Se nærmere nedenfor.

Forplejning

 • Velkomstbolle torsdag samt kaffe/the i løbet af dagene er inkluderet i deltagelsen.
 • Frokost kan bestilles/tilkøbes for 120,- kr. pr dag.
 • Deltagelse i netværksmiddag torsdag aften koster 170,-.

Praktisk

 • Konferencen er åben for alle interesserede, og deltagelse er gratis.
 • Den finder sted på spillestedet Tobakken i Esbjerg.
 • Der findes gode overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser i Esbjerg. F.eks. Danhostel med enkeltværelser fra ca. kr. 400 kr., Cabinn fra ca. 550 kr. samt Hotel Ansgar fra ca. 700 kr.
 • Man kan tilmelde sig hele konferencen eller enkeltdage.

OBS! Tilmeldingsfristen er overskredet! Kontakt mg@sdmk.dk vedr. mulighed for eftertilmelding.

PROGRAM

Se nærmere præsentationer af oplæg og oplægsholdere ovenfor.

Torsdag d. 4. januar

Muligheder i den åbne skole

9.00-10.00

Ankomst, indskrivning, velkomstbolle og kaffe

10.00-10.15

Velkomst, morgensang

10.15-11.00

Ungdomskultur v/Søren Østergaard

11.15-12.00

Samarbejde – musikskole, folkeskole og det tredje felt v/Finn Holst

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

Parallelle workshops/oplæg

 • Ping pong, samspil og musikbiler – om æstetiske processer i dagtilbud v/Henriette Klitnæs
 • Materialer og guidelines til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole v/Else Marie Okkels
 • Fra sans til samling v/Kirsten Nielsen
 • Musik, leg og læring i indskolingen v/Kirsten Juul Seidenfaden
 • Workshop om hjemmebyggede instrumenter v/Jeppe Just
 • Tips til de umulige sammenspilshold og klassen v/Anders Møller
 • Dorothy Conaghan demonstrerer undervisning af en strygerklasse fra Gørding Skole

14.00-14.25

Pause

14.25-15.25

Group Tuition: The Role of the Actors, and the Enabling of Equality of Condition v/ Dorothy Conaghan

15.25-15.50

Pause

15.50-16.50

Parallelle workshops/oplæg

 • Materialer og guidelines til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole v/Else Marie Okkels
 • Fra sans til samling v/Kirsten Nielsen
 • Musik, leg og læring i indskolingen v/Kirsten Juul Seidenfaden
 • Workshop om hjemmebyggede instrumenter v/Jeppe Just
 • Tips til de umulige sammenspilshold og klassen v/Anders Møller
 • “Den åbne skole i praksis” – Facilitator: Martin Gade

16.50-17.30

Pause og omstilling

17.30-19.00

Netværksmiddag

19:30-20.30

Henrik Goldschmidt og Anders Singh

20.30-23.00

Aftencafé, åben scene, hygge

Fredag d. 5. januar

Den undervisende kunstner

9.30-9.45

Morgensang og velkomst

9.45-11.00

Indlæg á 25 minutter

 • Peter Bruun
 • Mogens Christensen
 • Henrik Goldschmidt

11.00-11.15

Pause

11.15-12.30

Parallelle workshops/oplæg

 • Små komponister v/Peter Bruun
 • Kunstnerisk læring versus æstetisk læring – kan musikalsk skabelse bane nye veje inden for musikpædagogikken? v/Mogens Christensen
 • Musikformidling til børn fra indskoling til gymnasium v/Henrik Goldschmidt

12.30-13.30

Frokost og farvel
'Musikalsk Læring på Tværs' afholdes på spillestedet Tobakken i Esbjerg

Kontakt

2043 6601 / mg@sdmk.dk