MUSIKALSK LÆRING PÅ TVÆRS 2019 BLEV AFHOLDT DEN 3. JANUAR. TAK FOR I ÅR!

Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD inviterer til musikpædagogisk konference den
3. januar 2019 på Tobakken i Esbjerg

Konferencen ‘Musikalsk læring på tværs’ beskæftiger sig med musikundervisning i den åbne skole og institutioner. Gennem keynote-oplæg og interessebaserede workshops belyses musikfagets betydning og de mange muligheder for at udfolde sig i det tredje felt, der opstår når professionelle samarbejder i bl.a. skolen, musikskolen og daginstitutionen.

Udgangspunktet for konferencen er musikfaget i sin egen ret som fag og æstetisk udtryksform, men der vil også blive præsenteret særskilte temaer og problematikker som inklusion, samarbejde, holdundervisning osv.

På konferencen vil du kunne møde bl.a. Markku Kaikkonen, Finn Thomsen, Andy Højholdt, Mogens Christensen, Kirsten Nielsen, Lotte Gilbert Langseth, Jesper Ry, Kim Barkenskjold Andersen, Birgitte Momme, Dorte Sehested og Martin Gade.

‘Musikalsk læring på tværs’ er støttet af Statens Kunstfond.

 • Musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO
 • Undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser
 • Pædagogisk personale i daginstitutioner
 • Musikere 
 • Alle med interesse for musik og musikalsk læring
 • ‘Musikalsk læring på tværs’ finder sted på spillestedet Tobakken i Esbjerg
 • Deltagelse i konferencens program fra 9.30-17.00 koster 350 kr., som inkluderer forplejning i løbet af dagen. Drikkevarer til frokosten skal dog købes særskilt på Tobakken
 • Deltagelse i aftenprogrammet fra 17.30-20.00 koster 200 kr., som inkluderer middag (eksklusiv drikkevarer, som købes særskilt på Tobakken)  
 • Der findes gode overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser i Esbjerg. F.eks. Danhostel med enkeltværelser fra ca. kr. 400 kr., Cabinn fra ca. 550 kr. samt Hotel Ansgar fra ca. 700 kr.
 • Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

PROGRAM

9.30-10.00
Ankomst/indskrivning

10.00-10.10
Velkomst og fællessang v/ Rasmus Kjærgaard (studerende ved SDMK)

10.10-11.00
Andy Højholdt om det tværprofessionelle samarbejde

11.00-11.30
Workshop v/ Andy Højholdt

— Musikalsk pusterum v/Annelene Toft Christensen (studerende ved SDMK) —

11.30-12.30
Keynote: Markku Kaikkonen: The Resonaari Music School – undervisning af elever med særlige behov

12.30-13.30
Frokost (se menuen her)

13.30-14.40
Parallelle workshops og videndeling 

14.40-15.10
Kaffepause

15.10-16.20
Parallelle workshops og videndeling

16.30-17.00
Fælles opsamling og afrunding med workshopholderne (salen)

17.00-17.30
Pause – omstilling til aftenprogram

 

AFTENPROGRAM

17.30-19.00 
Paneldebat: Visioner for musikundervisning i Danmark 

Vi befinder os i en spændende brydningstid for musikundervisningen i Danmark. Den åbne skole tilbyder nye arenaer for samarbejde og udvikling af undervisningsmetoder, og der findes rundt om i landet mange gode eksempler på aktiviteter, der trækker på det bedste fra folkeskolefaglighed og kunstfaglighed.

Musikskoletænketankens rapport i 2017 påviste, at der er en stor (og formodentlig stigende) økonomi og elevmasse forbundet med samarbejdsaktiviteter musikskole/folkeskole.

Men området er presset af svindende bevillinger til uddannelsesområdet og et generelt lavt politisk fokus på musikundervisning sammenlignet med andre fag.

Et bredt sammensat panel af aktører vil sammen med deltagerne på konferencen tage temperaturen på musikundervisningen i dag og give et bud på, hvor vi skal hen og hvad det kræver.

Centrale spørgsmål:

 • Hvordan kan vi bedst udnytte de fælles rammer i både folkeskolen og musikskolen?
 • Hvordan vi kan fremme både folkeskolens og musikskolens mål i samarbejdet?
 • Hvad er kvalitet i musikundervisningen og hvilke kvalifikationer kræves?
 • Hvordan kan vi formulere en begrundelse for musikundervisning som taler ind i en moderne tid?
 • Hvordan udvikler vi musikskolens funktioner som både undervisnings- og kulturinstitution og når ud til en endnu bredere kreds af borgere end i dag?

Deltagere i  panelet:

 • Edna Rasmussen (Leder af Aabenraa Musikskole, tidligere medlem af projektstøtteudvalget for musik)
 • Claus Skjold Larsen (rektor SDMK)
 • Marita Bjornholm (Lærerstuderende på UC SYD i Esbjerg)
 • Claus Hjortdal (formand for skolelederne)
 • Ole Helby (formand for Dansk Musikpædagogisk Forening)
 • Jens Juulsgaard Larsen (videreuddannelses- og forskningschef for UC SYD og formand for organisationen Levende Musik i Skolen)
 • Bent Hjort (musikskolelærer, orkesterentreprenør og projektmedarbejder for Orkestermester)

Ordstyrer: Mads Stendorf, kulturchef i Esbjerg Kommune

19.00-20.30
Netværksmiddag (se menuen her)

20.30-22.00
Baren er åben

OPLÆG/WORKSHOPS

Markku Kaikkonen

Everyone has the potential to learn music

Kim Barkenskjold Andersen

Musik, dans og bevægelse

Lotte Gilbert Langseth

Musikken og den styrkede pædagogiske læreplan i daginstitutioner

Finn Steenfatt Thomsen

Det skabende samspil

Andy Højholdt

Tværprofessionelt samarbejde

Birgitte Momme

Det tværprofessionelle rum i praksis

Dorte Sehested

Er der hul igennem?!

Kirsten Nielsen

Oplevelse - bevidstgørelse - øvelse

Mogens Christensen

Kunstnerisk læring versus æstetisk læring

Jesper Ry

Musikklasser i folkeskolen

Martin Gade

Musikklasser i folkeskolen

STED