Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD inviterer atter til musikpædagogisk konference den 3. januar 2020 på Tobakken i Esbjerg

Tema: Musikunderviseren i fokus

SDMK og UC SYD tager med årets konference et yderligere skridt i retningen af at styrke musikundervisningen i Danmark og indbyder musikundervisere fra hele landet til at stille skarpt på den enkelte musikundervisers mission og kerneopgave.

Den gode musiklærer er kendetegnet ved at have en stærk fagidentitet erhvervet gennem et livslangt kærlighedsforhold til musikken. Det personlige drive bringes i spil i det musikalske møde med elever og kolleger og er drivkraft for at skabe læring og forandring.

Musikundervisningen i Danmark er i hastig udvikling, og der stilles en bred vifte af krav til undervisere i både musikskole og folkeskole om at kunne mestre en række discipliner såsom tværfagligt samarbejde, ledelse af store hold, undervisning i musikalsk skabelse og udvikling af musikalske læringsmiljøer.

Det er dog en helt grundlæggende betingelse for at kunne honorere de mange nye krav, at underviseren selv besidder en stærk faglig tyngde baseret på solide musikalske og didaktiske færdigheder på højeste niveau og har både stærke musikfaglige og relationelle evner.

Konferencen fokuserer på den enkelte musiklærers personlige tilgang til den musikpædagogiske praksis og byder på en række fagspecifikke workshops inden for det, vi kan benævne som kerneområdet. Ud over instrumentspecifikke og praktiske øvelser undersøges begreber som vedholdenhed, fordybelse, kreativitet og samskabelse i musikundervisningen med udgangspunkt i ny viden på området og deltagernes egne erfaringer.

Mød bl.a.
Keld Fredens, Øyvind Lyngseth, Thor Madsen, Thommy Andersson, Martin Andersen, Lone Gislinge, Anders Møller, Lotte Langseth, Morten Nordal, Mikkel Andreassen, Claus Waidtløw.

konferencens læringsmiljø

Musikalsk Læring på tværs er udviklet i fællesskab mellem undervisere og ledere i regionens musikskoler, Syddansk Musikkonservatorium, UC SYD samt Syddansk Musikpædagogisk Forum og er den eneste konference i landet, der arbejder på tværs af musikalske professioner.

I planlægningen af konferencen trækker vi på erfaringer og feedback fra de to foregående konferencer og inputs fra de involverede parter.

Vi tilstræber at skabe de bedst mulige betingelser for deltagernes faglige og personlige udvikling gennem inspiration, netværk og videndeling.

Konferencens hovedelementer er forskningsbaserede oplæg og praksisorienterede workshops med deltagelse af markante profiler og eksponenter for den nyeste viden inden for musikundervisning.

Vi lægger ligeledes vægt på, at konferencen udgør et vitalt læringsmiljø med stor vægt på dialogen og mødet mellem fagprofessionelle fra forskellige musikalske undervisningsområder.

Gennem deltagelse i konferencen Musikalsk Læring på tværs 2020 vil deltagerne bl.a. opnå følgende:

 • Styrket indsigt i din personlige musikalske identitet som udgangspunkt for at skabe begejstring og følgeskab i din undervisning og organisation
 • Styrket netværk af musikentusiaster på tværs af geografi og fag
 • Indsigt i nye undervisningsmetoder
 • Inspiration og værktøjer til at forny din undervisning
 • Kompetencer til at udvikle og drive musikalske projekter
 • Viden om musikpolitiske trends
 • Musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO
 • Undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser
 • Pædagogisk personale i daginstitutioner
 • Musikere 
 • Alle med interesse for musik og musikalsk læring
 • ‘Musikalsk læring på tværs’ finder sted på spillestedet Tobakken i Esbjerg
 • Arrangører: Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD
 • Pris: kr. 350,- Prisen indbefatter frokost samt kaffe/te hele dagen
 • Der findes gode overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser i Esbjerg. F.eks. Danhostel med enkeltværelser fra ca. kr. 400 kr., Cabinn fra ca. 550 kr. samt Hotel Ansgar fra ca. 700 kr.
 • Tilmelding åbner 1. oktober. Sidste tilmeldingsfrist er 1. december kl. 12, og tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingen åbner d. 1. oktober.
Deadline er 1. december kl. 12.00.