Andy Højholdt

Temaet for oplægget og den efterfølgende drøftelse er samarbejde på tværs af tidlige professionsgrænser og organisationer. 

Oplægget har særligt fokus på samarbejde som mulighed for musikskolerne, grundskolen og tilbud om at udvikle nye musiktilbud til gavn for børn. Centrale spørgsmål er: Hvad er godt samarbejde, og hvordan kan det skabes? 


Andy Højholdt er lektor ved Professionshøjskolen Metropol og mangeårig underviser i blandt andet tværprofessionelt samarbejde.

Herudover er han forfatter og medforfatter til en lang række bøger, bl.a. “Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis” og “Co-teaching”.

http://www.coteach.dk/​