Finn Steenfatt Thomsen

Det skabende samspil

workshop / studiekreds ved Finn Steenfatt Thomsen

Når læring knyttes til deltagelse i de æstetiske fag kræves en særlig didaktik, som bevæger sig imellem brudfladerne for fagdidaktik og almendidaktik.

Finn Steenfatt Thomsen vil i denne studiekreds skabe et fokus for undervisernes  afhængighed af et sammenspil mellem den enkelte elevs mening i musik og det at blive aktør i fællesskabet / verden.

Når den individuelle læring knyttes til mulighed for deltagelse, vil han se på en æstetisk platform som topologi.

Sammen med deltagerne i workshoppen søger Finn at finde den “takt”, læreren skal besidde i dette skabende samspil, den takt som kommer til udtryk, når hun foretager hurtige præcise vurderinger og afgørelser i  musiklektionen.

Finn Steenfatt Thomsen er lektor i musik (pædagoguddannelsen), tidligere udøvende musikterapeut og marte meo terapeut.

Han har en norsk førstelektorgrad  i pædagogik og en master i vejledning som er udgangspunkt for det daglige virke på videreuddannelsen på UC SYD .