Mogens Christensen

Kunstnerisk læring versus æstetisk læring – kan musikalsk skabelse bane nye veje inden for musikpædagogikken? 

Mogens Christensen har haft mange kasketter på inden for dansk musikliv: som komponist med international profil, som mangeårig underviser på konservatorier og universiteter i ind- og udland, som organisator og som interesseskaber for specielt klassisk og ny kompositionsmusik. Han har i over 20 år været flittigt brugt som huskomponist (bl.a. Copenhagen Phil.) og som huskunstner/åben-skole-projektleder i et utal af sammenhænge. Hertil kommer omfattende internationale oplægs- og workshopaktiviter samt forfattervirksomhed af flere prisnominerede bøger og artikler om at komponere med børn og unge.

I oplægget tager Mogens Christensen fat på nogle umiddelbart praktisk anvendelige metoder til brug for 9+. Disse metoder kan anvendes i grundskolens musikundervisning, i fritidsordninger og i musikskoleregi. Og de kan anvendes som en ren kompositionsproces frem mod en opførelse af de deltagendes egen musik, som et instrumentalpædagogisk supplement eller som motivationskaber for andre skolefag. Oplægget vil også berøre forskellen på æstetiske og kunstneriske læringsprocesser med henblik på at få udnyttet det store ingenmandsland, der ligger mellem den pædagogiske og kunstneriske tilgang til børn og unge.