Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD inviterer atter til musikpædagogisk konference den 3. januar 2020 på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg
TEMA: MUSIKUNDERVISEREN I FOKUS

SDMK og UC SYD tager med årets konference et yderligere skridt i retningen af at styrke musikundervisningen i Danmark og indbyder musikundervisere fra hele landet til at stille skarpt på den enkelte musikundervisers kerneopgave.

Musikundervisningen i Danmark er i hastig udvikling, og der stilles en bred vifte af krav til undervisere i både musikskole og folkeskole om at kunne mestre en række discipliner såsom tværfagligt samarbejde, ledelse af store hold, undervisning i musikalsk skabelse og udvikling af musikalske læringsmiljøer.

Det er dog afgørende for at kunne honorere de mange nye krav, at underviseren selv besidder en stærk faglig tyngde baseret på solide musikalske og didaktiske færdigheder og har både stærke musikfaglige og relationelle evner.

Konferencen fokuserer derfor på den enkelte musiklærers personlige tilgang til den musikpædagogiske praksis og byder på en række fagspecifikke workshops inden for kerneområdet. Ud over instrumentspecifikke og praktiske øvelser undersøges begreber som læring, fordybelse og kreativitet i musikundervisningen med udgangspunkt i ny viden på området og deltagernes egne erfaringer.


Mød bl.a.
Kjeld Fredens, Øyvind Lyngseth, Thor Madsen, Thommy Andersson, Martin Andersen, Lone Gislinge, Anders Møller, Lotte Langseth, Morten Nordal, Mikkel Andreassen, Claus Waidtløw.


Konferencens læringsmiljø:

Musikalsk Læring på tværs er udviklet i fællesskab mellem undervisere og ledere i regionens musikskoler, Syddansk Musikkonservatorium, UC SYD samt Syddansk Musikpædagogisk Forum og er den eneste konference i landet, der arbejder på tværs af musikalske professioner.

I planlægningen af konferencen trækker vi på erfaringer og feedback fra de to foregående konferencer og inputs fra de involverede parter.

Vi tilstræber at skabe de bedst mulige betingelser for deltagernes faglige og personlige udvikling gennem inspiration, netværk og videndeling.

Konferencens hovedelementer er forskningsbaserede oplæg og praksisorienterede workshops med deltagelse af markante profiler og eksponenter for den nyeste viden inden for musikundervisning.

Vi lægger ligeledes vægt på, at konferencen udgør et vitalt læringsmiljø med stor vægt på dialogen og mødet mellem fagprofessionelle fra forskellige musikalske undervisningsområder.

Gennem deltagelse i konferencen Musikalsk Læring på tværs 2020 vil deltagerne bl.a. opnå følgende:

 • Styrket netværk af musikentusiaster på tværs af geografi og fag
 • Indsigt i nye undervisningsmetoder
 • Inspiration og værktøjer til at forny din undervisning
 • Viden om hvordan vi lærer
 • Kendskab til videngrundlaget som fundament for
  musikundervisning
 • Forståelse for læringsmiljøets betydning.

9.30-10.00         
Ankomst, indskrivning og morgensang

10.00-11.00            
Keynote: Kjeld Fredens – ”Musikalsk læring med kroppen forrest”

11.00-11.30
”Keynote-dialog”

11.30-12.30
Keynote: Øyvind Lyngseth – Hvordan ved vi det vi mener at vide? Et opgør med den dogmatiske musikpædagogiske traditionalisme

12.30-13.30            
Frokost

13.30-14.50       
Parallelle workshops

14.50-15.20       

Pause

15.20-16.40       
Parallelle workshops

16.40-17.00       
Afrunding

 • Musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO
 • Undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser
 • Pædagogisk personale i daginstitutioner
 • Musikere 
 • Alle med interesse for musik og musikalsk læring
 • Musikalsk læring på tværs’ finder sted på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.
 • Arrangører: Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD
 • Tilmeldingsfristen er overskredet.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Besøg Børneplakater og udforsk universet af klassiske børnesange, der alle er fortalt i billeder og trykt på voksdug, til brug i musikskoler og dagtilbud

Mød Danmarks eneste nodebutik Noder.dk og gå på opdagelse i masser af spændende udgivelser og gode tilbud!

Oplev det nye interaktive undervisningsværktøj til brug i folkeskole, musikskole og gymnasium: Beatalong.dk

OPLÆGSHOLDERE/WORKSHOPS

Kjeld Fredens

Keynote: Musikalsk læring med kroppen forrest

Øyvind Lyngseth

Keynote: Hvordan ved vi det vi mener at vide? Et opgør med den dogmatiske musikpædagogiske traditionalisme. + Workshop: Mesterlære og spørgsmålet om forholdet mellem tavs og eksplicit viden

Thor Madsen

Workshop: Lige igennem de skæve

Thommy Andersson

Workshop: Reagér og spil!

Martin Andersen

Rytmiske strukturer og motiver på tværs af genrer – fra folklore til improvisation

Lone Gislinge

Korprøven i praksis

Anders Møller

Do to tre - Ny sjov og effektiv måde at introducere hørelære for eleverne via sang, spil og leg

Lotte Gilbert Langseth

Workshop: Hoppeline - æstetisk og legende bevægelsesfortælling for 1-6-årige børn

Morten Nordal

Workshop: Fem vinkler på sammenspilspædagogik

Mikkel Andreassen

Workshop: Musikeren som igangsætter

Claus Waidtløw

Workshop: Improvisation med udgangspunkt i rytmikken

STED