HOPPELINE / Sundt er sjovt – fortællinger der bevæger børn

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Det Nationale Videncenter KOSMOS/UC SYD. Projektet er målrettet børn fra 1 – 6 år.

Hjertet i projekt Hoppeline er æstetisk bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte det pædagogiske arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyrede aktiviteter. 
Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus og med den intensitet, der passer ind i din pædagogiske hverdag. 

På workshoppen introduceres du til Hoppelines pædagogiske grundlag og du får inspiration til at benytte legende bevægelsesfortællinger, bevægelsessange og bevægelsesaktiviteter i din praksis.

Workshoppen henvender sig til musikpædagoger, pædagoger, dagplejere og lærere og pædagoger i indskolingen og i SFO.

Vel mødt!

Lise Hostrup Sønnichsen & Lotte Gilbert Langseth

http://www.hoppeline.dk/