Martin Andersen

Rytmiske strukturer og motiver på tværs af genrer – fra folklore til improvisation

 
Workshop / trommesæt 
 
Med udgangspunkt i  rytmiske strukturer, motiver, grooves og ostinater fra først og fremmest afro-cubansk, spansk og vestafrikansk musik arbejder vi med  analyse af rytmiske motiver, frasering, artikulation og vi vil afprøver teknikker til at implementere dem i vores eget vokabularium på trommesættet.