Mikkel Andreassen

Musikeren som igangsætter

Som musiker har man en spændende opgave som udøver, skaber, improvisator og igangsætter.

I denne workshop, kan du høre Mikkel Andreassen, der med udgangspunkt i sine egne erfaringer som kirkemusiker, korleder og komponist, fortælle om et spændende musikalsk felt, som i den senere tid er ved at blive genopdaget som et frugtbart mødested mellem tradition, improvisation og komposition.

Med den efterfølgende samtale vil vi bl.a. undersøge og diskutere, hvordan man kan betone og stimulere det skabende element i undervisningen af fremtidens kirkemusikere, så vi får musikere med en frodig og levende forståelse af kirkemusikkens rolle og mulighederne i de danske kirker.

https://www.mikkelandreassen.dk/