Øyvind Lyngseth

Øyvind Lyngseth, Cand. Mag., Ph.d., bratschist samt violin- og bratschunderviser

  • Ekstern lektor, Aarhus Universitet
  • Underviser ved Det Jyske Musikkonservatorium (Pædagogisk Teori (BA samt KA) samt Kunstnerisk og Pædagogisk Refleksion (KA))

Keynote:

Hvordan ved vi det vi mener at vide? Et opgør med den dogmatiske musikpædagogiske traditionalisme

Hvad legitimerer en instrumentalundervisers vidensgrundlag? En kritisk kommentar til den eksisterende musikpædagogiske praksis og selvforståelse med fokus på etikkens fordring om at finde et almengyldigt fundament for vort virke som musikundervisere.

Foredraget vil desuden præsentere mulige løsninger på de nævnte problemstillinger og bl.a. pege på behovet for at adressere problemet med især instrumentalunderviseres faglige isolation.

Workshop:

Mesterlære og spørgsmålet om forholdet mellem tavs og eksplicit viden

Diskussioner i plenum og grupper.

  • Hvordan kan vi udvikle bedre læringsmiljøer blandt musikundervisere ved musik- og kulturskolerne?
  • Hvorfor er der behov for en sådan udvikling?
  • Hvad består de musikfaglige og –pædagogiske samt administrative udfordringerne i? Hvad skal der til, og hvem skal tage/have ansvaret for udviklingen?

Baggrundslitteratur:

Videnskabelige artikler:

Formidlingsartikler (DMpF´s fagblad for musikpædagoger og musikere ´Musikskolen´):

http://lyngseth.dk/