Thommy Andersson

Reagér og spil!

Udgangspunktet for Thommy Anderssons workshop er han pædagogisk udviklingsprojekt “Reagér og spil!”. Om projektet fortæller Thommy:

At etablere en forståelse for sammenhængen mellem rytmik, artikulation og dynamik er en forudsætning for at kunne skabe en fælles kvalitativ sound.

Med `Reagér og spil` har jeg ønsket at udvikle og belyse den enkelte musikers evne til at reagere og identificere orkesterets fælles lyd på tværs af instrumenter og musikere, samt placere sig selv i orkesterets samlede sound.

Gennem udvikling og afprøvning af et forløb med specifikke øvelser, der sætter fokus på nødvendigheden af at lytte til hinanden, når man spiller musik sammen, ville jeg se, om det gav musikerne mere indsigt i dét at lytte

Projektets omdrejningspunkt er udviklingen af sammenspilsøvelser, der har til formål at 

  • styrke forståelsen af den enkelte musikers samt ensemblets fælles kvaliteter og begrænsninger
  • udvikle og optimere den enkelte musikers evne til at holde koncentrationen sammen med andre
  • udvikle og forbedre ensemblets evne til at holde koncentrationen i fællesskab

I øvelserne sættes der fokus på vigtigheden (og nødvendigheden) af ikke at fremskynde resultater i en sammenspilssituation, at få alle musikere i samklang – til at klinge sammen – samt arbejde med ovenstående de grundlæggende musiske elementer som afsæt for øvelsernes indehold.

Den generelle respons fra de involverede studerende har var meget positiv, og igennem forløbene har ensemblerne oplevet, at de ”blendede” markant bedre og der opstod gradvist en samlet ‘sound`.

Deltagerne beretter endvidere, at de har mærket deres musikerskab blevet forbedret i forhold til bevidsthed om klang, åben parathed, kropsligt sprog, fokus på instrumenternes forskelligheder, lyst til at koncentrere sig og følelsen af en ny form for træthed efter at have spillet musik.

Øvelserne er ikke genrespecifikke og kan samtidig let kan differentieres til de enkelte deltagere. Øvelserne er også tilstrækkeligt åbne og enkle så man nemt kan digte videre på koncepterne selv og skabe sine egne øvelser efter behov.

https://www.thommy.dk/